Banner image

Nahlížení do katastru nemovitostí

Pokud se chystáte koupit dům nebo byt a chcete zjistit co nejvíce informací o této nemovitosti, můžete využít aplikaci pro nahlížení do katastru nemovitostí. Tato online aplikace vám nabídne informace o nemovitosti, majiteli a případných právních omezení související s nemovitostí.

Vyhledejte si informace z katastru – zdarma a online

Získejte zdarma online přístup k informacím z katastru nemovitostí. Tato bezplatná služba vám umožní vyhledávat údaje o pozemcích, budovách, bytových a nebytových jednotkách. Kromě toho můžete získat podrobnosti o listu vlastnictví (LV), prohlédnout si katastrální mapu a informovat se o aktuálním stavu souvisejících řízení.

Vyhledej parcelu


Pro získání informací o konkrétní parcele v katastru nemovitostí stačí pouze jeden klik.

Vyhledej parcelu

Vyhledej stavbu


Pro získání informací o konkrétní stavbě v katastru nemovitostí stačí pouze jeden klik.

Vyhledej stavbu

Vyhledej jednotku


Pro okamžité zjištění informací o jednotce v katastru nemovitostí stačí pouze jediné kliknutí.

Vyhledej jednotku

Katastrální mapa


Pro online vyhledání a zobrazení katastrální mapy v katastru stačí pouze jediné kliknutí.

Vyhledej mapu

Přístup k informacím z katastru nemovitostí

K prohlížení informací v katastru nemovitostí můžete použít oficiální internetovou stránku www.cuzk.cz. Tato stránka je dostupná každému, kdo má připojení k internetu. Nahlížení do KN nabízí informace z katastru bez poplatků a bez potřeby se registrovat.

Katastr nemovitostí poskytuje rozsáhlé informace, nejen o specifických nemovitostech a jejich majitelích. Umožňuje také získat údaje o aktuálně probíhajících řízeních v rámci katastrálních úřadů. Tyto informace mají klíčový význam pro zápis vlastnických práv, jakou jsou kupní a darovací smlouvy, zástavní smlouvy, exekuční řízení, nařízení dražby a případně dalších omezení apod.

Díky online aplikaci nahlížení do KN máte snadný a rychlý přístup ke zásadním informacím, které vám mohou pomoci v právních nebo obchodních záležitostech spojených s nemovitostmi.

Jaké údaje poskytuje náhled do katastru nemovitostí?

 • Informace o majiteli nemovitosti, včetně jména, příjmení a adresy jeho trvalého bydliště.
 • Podrobné údaje o nemovitosti, včetně parcelních a popisných čísel (nebo čísel bytových jednotek) a rozlohy pozemků nebo budov.
 • Informace o jakýchkoli omezeních vlastnických práv, jako jsou věcná břemena, zástavní práva, probíhající exekuce a jiná právní omezení.

Kromě toho, nahlížení do katastru nemovitostí umožňuje zjistit historii nemovitosti, včetně předchozích převodů vlastnictví, změn ve vlastnické struktuře, a také aktuální stav řízení souvisejících s nemovitostí. Poskytuje také přehled o právních sporech či jiných závazcích, které by mohly ovlivnit práva a povinnosti spojené s nemovitostí.

Jak získat výpis z katastru neboli list vlastnictví?

Pro získání výpisu z katastru nemovitostí, známého také jako list vlastnictví, je třeba uhradit stanovený poplatek. Tuto listinu lze získat několika způsoby:

 • na místních katastrálních úřadech
 • prostřednictvím poboček Czech Pointu
 • prostřednictvím online dálkového přístupu
 • u notářských kanceláří
 • na úřadech krajských a obecních správních orgánů
 • na úřadech krajských a obecních správních orgánů
 • na zastupitelských úřadech České republiky

Kromě těchto možností lze list vlastnictví získat také prostřednictvím elektronických služeb, jako jsou různé aplikace a portály, které poskytují přístup k veřejným záznamům. Tyto online služby mohou nabízet rychlejší a pohodlnější způsob získání potřebných dokumentů, a to často bez nutnosti fyzické návštěvy úřadů.

Základní informace nebo dálkový přístup

Pro základní informace o nemovitostech, jako jsou údaje o vlastnících, parcelní a popisná čísla, velikost pozemků, či případná právní omezení, můžete využít bezplatné nahlížení do katastru nemovitostí. K tomuto účelu není vyžadována registrace. Avšak pro pokročilejší dokumentace, jako listy vlastnictví, nebo vyhledávání podle názvu či IČO firmy, je třeba přejít na placené služby, jako je Dálkový přístup do katastru nemovitostí (KN) nebo webové služby poskytující dálkový přístup.

Dálkový přístup do KN poskytuje rozšířené možnosti získání detailních informací a dokumentace o stavbách, parcelách, bytech a nebytových prostorech. Mimo jiné nabízí přístup ke katastrálním a přehledovým mapám, informacím o cenách dosažených při prodejích nemovitostí, a kopiím důležitých dokumentů ze sbírky listin.

Tato služba je užitečná pro široké spektrum profesionálů, jako jsou investoři, realitní makléři, právníci, soudy, či exekutoři. Například sestava 'Evidence práv pro osobu' poskytuje informace o vlastnických a jiných věcných právech fyzických nebo právnických osob v katastru. Dále, sestava 'Přehled vlastnictví s nemovitostmi' umožňuje zjistit, jaké nemovitosti daná osoba nebo právnický subjekt vlastní na území České republiky. Dálkový přístup tak představuje efektivní nástroj pro shromažďování podrobných informací o nemovitostech evidovaných v katastru.

Výkup be stěhování


Koupíme od vás váš dům nebo byt a poskytneme vám možnost zůstat v této nemovitosti jako nájemník.

Více o výkupu

Okamžitý výkup nemovitostí

Okamžitý prodej bez relitky

Prodéjte svůj byt či dům rychle, bez realitní kanceláře a poplatků za provize

 • Peníze do 48 hodin
 • Neplatíte provize
 • Bez realitky a makléřů
 • I nemovitosti v exekuci

Často kladené dotazy (FAQ)

V této části najdete odpovědi na nejčastěji kladené otázky týkající se katastru nemovitostí. Pokud zde nepodaří najít odpověď na váš specifický dotaz, neváhejte nás kontaktovat pro další informace.

Katastr nemovitostí je oficiální veřejný rejstřík, který vede Český úřad zeměměřický a katastrální. Zahrnuje komplexní informace o všech nemovitostech (pozemky, budovy, byty) na území České republiky. Poskytuje záznamy o vlastnících, právních vztazích, hypotékách a dalších záležitostech týkajících se nemovitostí.

Nahlížet do katastru lze online prostřednictvím oficiálních webových stránek, jako je cuzk.cz, kde po zadání relevantních údajů získáte přístup k potřebným informacím. Alternativně lze navštívit příslušný katastrální úřad, kde je možné požádat o potřebné informace osobně.

Zatímco základní nahlížení do katastru je bezplatné, za pokročilé služby, jako jsou výpisy, certifikované kopie dokumentů nebo pokročilé dotazy, se vybírá poplatek. Tyto služby zahrnují rozsáhlejší informace a často vyžadují ověření.

Můžete získat podrobné informace o vlastnictví nemovitosti, její geografické poloze, hranicích pozemku, výměře, právních omezeních, jako jsou zástavy, věcná břemena, exekuce, a historii převodů nemovitosti. Dále jsou zde údaje o stavbách, parcelách a bytech.

Pro online nahlížení jsou informace obvykle dostupné okamžitě. V případě požadavku na certifikované dokumenty nebo komplexní výpisy může zpracování trvat několik pracovních dní, v závislosti na konkrétním dotazu a aktuální pracovní zátěži úřadu.

Poplatky lze uhradit přes online platby na webových stránkách katastru, bankovním převodem, nebo v hotovosti na příslušných úřadech. Detailní informace o platebních metodách a výši poplatků jsou obvykle uvedeny na webu katastrálního úřadu nebo přímo na fakturách za poskytnuté služby.