Výpočet exekuce 2024

Kalkulačka pro výpočet hypotéky

Pokud uvažujete o hypotéce, je důležité vědět, jakou měsíční splátku budete po dobu fixačního období splácet. Přesný výpočet hypotečních splátek závisí nejen na dobré bonitě, ale i na řadě jiných faktorů, které splátku pozitivně nebo negativně ovlivní. Naše online hypoteční kalkulačka vám poskytne přibližnou částku, kterou byste mohli platit.

Výpočet splátky hypotéky

Zjistěte, jak snadno a rychle si můžete spočítat svou hypotéku s naší hypoteční kalkulačkou! Stačí zadat tři základní údaje: výši úvěru, úrokovou sazbu a dobu splácení. Bez jediného kliknutí vám naše kalkulačka nejen vygeneruje přehledný výpočet měsíční splátky, ale nabídne vám i možnosti porovnání splátek při různých platebních frekvencích – ať už je to měsíčně, ročně, pololetně, čtvrtletně, nebo dokonce denně.

100 000 Kč 5 mil. Kč
5 let 20 let
0,5 % 15 %
Zobrazit splátkový kalendář

Co je hypotéka

Hypoteční úvěr neboli hypotéka, je typ úvěru, který poskytuje nejčastěji banka oproti zástavě nemovitosti. Tato nemovitost nemusí být přímo spojena s účelem úvěru, může to být jiná nemovitost, nebo dokonce ta, která má být financována právě získaným úvěrem.

Hypotéka není jen o novém bydlení

Hypotéka je nejen cestou k vlastnímu bydlení, ale i k realizaci vašich plánů: od rekonstrukce současného bydlení až po výstavbu nového, navrženého přesně podle vašich představ. Ale to není vše – hypotéka vám umožní i vyřešení majetkoprávních otázek, jako jsou dědická řízení nebo spoluvlastnické podíly.

Nejčastějším motivem pro získání hypotéky je obvykle koupě nebo stavba nemovitosti. Nicméně, úvěr může být využit i pro řadu dalších účelů, mezi které patří například:

  • koupě nemovitosti, nejčastěji bytu v osobním vlastnictví nebo rodinného domu
  • financování vestavby, přístavby nebo nástavby
  • refinancování stávající hypotéky
  • konsolidace účelových a neúčelových úvěrů a půjček
  • financování rekonstrukce bytu či domu
  • k vypořádání dědického řízení nebo společného jmění manželů

Rozlišujeme dva typy hypoték: účelové a neúčelové.

Účelová hypotéka je ideální pro vše, co souvisí s bydlením – od koupě nemovitosti po její rekonstrukci a výstavbu. Naopak, neúčelová hypotéka, známá také jako americká, vám poskytne možnost využít získané prostředky na libovolný účel, ať už je to koupě auta, konsolidace dluhů, nebo investice do vašeho podnikání. I když má americká hypotéka obvykle vyšší úrokovou sazbu, nabízí neomezené možnosti použití finančních prostředků.

I když se úrokové sazby pohybuji okolo 6 % ročně, hypotéky zůstávají jedním z nejvýhodnějších a nejžádanějších finančních řešení. Vypočítejte si svou hypotéku online a krok za krokem se přibližte k realizaci vašich plánů.

Co je DSTI (DEBT SERVICE TO INCOME)?

Limit ukazatele DSTI vyjadřuje poměr mezi celkovou měsíční splátkou všech úvěrů (půjčky, kreditní karty, kontokorent a hypotéky …) proti celkovému měsíčnímu příjmu. Výše DSTI nesmí přesáhnout hranici 45 %. U žadatelů mladších 36 let může být DSTI do výše 50 %.

Co je DTI (DEBT TO INCOME)?

DTI neboli "Debt-to-Income" ratio (poměr dluhu k příjmu), je finanční ukazatel používaný k posouzení schopnosti žadatele nebo domácnosti splácet své dluhy. Tento poměr porovnává celkový měsíční dluh s měsíčním hrubým příjmem. DTI je důležitým faktorem, který věřitelé používají k určení, zda může žadatel o úvěr dostat hypotéku, osobní půjčku nebo kreditní kartu a jaký objem úvěru je pro ně bezpečný.

Co je LTV (LOAN TO VALUE)?

LTV neboli "Loan-to-Value" ratio (poměr úvěru k hodnotě), je finanční ukazatel používaný především v oblasti poskytování hypoték. Tento poměr vyjadřuje vztah mezi velikostí úvěru a tržní hodnotou zastavované nemovitosti. Jinými slovy, LTV ukazuje, jaký procentuální podíl z celkové hodnoty nemovitosti pokrývá půjčka.

Co dělat, kdy nemáte na splátku

Stouply vám splátky hypotéky po skončení fixačního období? Pokud ani odklad splátek v bance nepomáhá, budete muset zvážit prodej nemovitosti, nebo využít naše služby zpětného výkupu a zůstat v ní bydlet jako nájemníci.

Více o výkupu

Časté dotazy k hypotékám

V sekci "Časté dotazy" se můžete seznámit s odpověďmi na otázky, které se týkají hypotéčních úvěrů.

Existují tři hlavní typy splátek úvěrů, lišící se způsobem jejich výpočtu. Anuitní splátky mají konstantní výši po celou dobu trvání úvěru. Naopak, u progresivních splátek začíná klient s nižšími platbami, které se postupně zvyšují. Degresivní splátky fungují přesně naopak, kdy klient začíná s vyššími splátkami, které se v průběhu času snižují.

Americká hypotéka je neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí, který lze použít na jakýkoliv účel, na rozdíl od tradičních hypoték určených pouze pro nákup nebo rekonstrukci nemovitosti. Nabízí možnost získání vysoké půjčky s relativně nízkou úrokovou sazbou, ale s rizikem ztráty nemovitosti při nesplácení a obvykle vyššími úroky než u klasických účelových hypoték. Je ideální pro financování osobních nebo podnikatelských potřeb.

Spočítat měsíční splátku hypotečního úvěru je rychlé a snadné. Naše kalkulačka pro výpočet exekuce pracuje s třemi základními údaji: celkovou částkou úvěru, úrokovou sazbou a dobou splácení hypotéky. Po zadání těchto informací vám kalkulačka ihned vypočte výši splátky a kolik celkem zaplatíte včetně zaplacených úroků. S výpočtem hypotéky se vám zobrazí také splátkový kalendář.

Při fixaci hypotéky zůstává výše vaší splátky stejná po dobu fixačního období, což vám umožňuje efektivněji plánovat vaše finance. Banky obvykle nabízejí fixační období na 1, 3, 5, nebo 10 let, přičemž některé banky poskytují i možnost fixace až na 15 let nebo déle. Avšak u delších fixačních období bývají úrokové sazby vyšší než u kratších, například 3 nebo 5 let. V současné době je nejoblíbenější pětiletá fixace. Úrokové sazby se mohou v průběhu času měnit. Pokud očekáváte dlouhodobý růst úrokových sazeb, může být výhodné fixovat úrok na delší období. Naopak, při očekávaném poklesu úrokových sazeb může být výhodnější zvolit kratší dobu fixace, což vám po jejím skončení dává možnost vyjednat si lepší úrokové podmínky.