Exekuce na účet je situace, s kterou se může setkat každý, kdo čelí finančním obtížím.

Co je exekuce na účet a jak ji řešit

Exekuce na účet je situace, s kterou se může setkat každý, kdo čelí finančním obtížím. V praxi to znamená, že exekutor nařídí bankovnímu ústavu dočasně zablokovat finanční prostředky na účtu dlužníka, aby se tyto prostředky mohly využít k pokrytí dluhu vůči věřiteli. Pro mnohé z nás může být myšlenka na exekuci na účet stresující, ale důležité je vědět, jak tento stav řešit a jaké kroky podniknout k minimalizaci negativních dopadů.

Jak probíhá exekuce na účet?

 • 1. Zahájení exekuce

  Exekuce na účet začíná, když soud na návrh věřitele pověří exekutora vymáháním dluhu. Exekutor poté vydá exekuční příkaz, kterým nařizuje bankovnímu ústavu zablokování finančních prostředků na účtech dlužníka.
 • 2. Zablokování bankovního účtu

  Banka, po obdržení exekučního příkazu od exekutora, provede blokaci dostupných finančních prostředků na účtu dlužníka. Teprve až poté je informován dlužník exekutorem. Tento krok zabraňuje dlužníkovi před zablokováním finančních prostředků vybrat peníze z bankovního účtu.
 • 3. Omezení dispozice s účtem

  Dlužník ztrácí možnost vybírat hotovost, platit kartou, provádět převody nebo realizovat trvalé příkazy. Výjimkou je povolení jednorázového výběru ve výši trojnásobku životního minima pro zajištění základních životních potřeb.
 • 4. Když na účtu není potřebná částka

  Pokud na účtu dlužníka nejsou dostatečné prostředky k pokrytí dluhu, exekutor může zahájit další exekuční kroky, jako je například srážka ze mzdy nebo exekuce na nemovitost.
 • 5. Spolupráce s exekutorem

  V případě exekuce se rozhodně vyplatí komunikace s exekutorem. Spolupráce a snaha o nalezení řešení může vést k dohodě, která může exekuci zkrátit nebo zastavit. Čím dříve exekuci zaplatíte, tím více ušetříte.
 • 6. Založení chráněného účtu

  Jako prevence proti dalším exekucím na účet je možné zřídit si chráněný účet, na který exekuce nemá vliv. Na tento účet lze přijímat například mzdu či jiné pravidelné příjmy, které zůstávají chráněny před exekutory. Více o takzvaném Institutu chráněného účtu se dozvíte níže.
 • 7. Ukončení exekuce

  Pokud dlužník zaplatí celý dluh včetně příslušenství, tedy nákladů v exekučním řízení, účet bude obvykle odblokován během několika dní až týdnů. Ačkoliv zákon přesně nespecifikuje termín, ve kterém musí exekutor banku požádat o ukončení blokace, očekává se, že tak učiní rychle a bez nepotřebných zdržení.

Chráněný účet je určitým řešením

Od roku 2021 mají osoby čelící exekuci možnost zřídit si chráněný účet, který umožňuje pokračovat v běžných bankovních operacích bez rizika, že by exekutor mohl tyto prostředky zablokovat nebo si je nárokovat. Tento chráněný účet slouží k bezhotovostním platbám a dalším běžným transakcím, avšak není možné z něj čerpat úvěry nebo využívat podobné finanční služby.

Na chráněný účet mohou být přijímány pouze určité typy příjmů. Patří sem například mzdy, platy, odměny z dohod o pracovní činnosti, důchody, výživné, příjmy z podnikání, dávky sociální podpory a další. Důležité je podotknout, že výše chráněného příjmu, která zůstane dlužníkovi a jeho rodině k dispozici, je limitována nezabavitelným minimem. To znamená, že veškerý příjem nad tuto částku je postižen exekucí. Jakou částku v exekuci musí exekutor ponechat si může spočítat v exekuční kalkulačce 2024.

Exekuce je obdobím stresu a nejistot

Exekuce na účet může pro mnohé představovat stresující období plné nejistot. Důležité je však chápat, jaké má tato situace konkrétní důsledky a jak se s ní vyrovnat, aby byl její dopad na vaše finanční a osobní život co nejmenší.

Důsledky exekuce na účet

 • Omezení přístupu k finančním prostředkům: Jedním z nejpalčivějších dopadů exekuce na účet je ztráta přístupu k vlastním penězům. To může značně komplikovat vaši schopnost pokrývat běžné výdaje a finanční závazky.
 • Vliv na rodinné finance: Exekuce nemusí ovlivnit jen vás, ale i vaše blízké, pokud sdílíte společné bankovní účty. Důsledky mohou pocítit i členové vaší rodiny, kteří s vaším dluhem nemají nic společného.
 • Dlouhodobé finanční důsledky: Vaše finanční reputace může utrpět na dlouhou dobu, což se může projevit obtížemi při získávání úvěrů nebo hypoték v budoucnu.
 • Psychologický tlak: Finanční stres související s exekucí může mít významný vliv na vaši psychickou pohodu. Pocit bezmoci a úzkost z finanční nejistoty jsou běžné reakce.

Prodat bez realitky a provize


Pokud chcete prodat svou nemovitost rychle a bez zbytečných komplikací, získat za ni spravedlivou cenu a vyhnout se placení provize realitní kanceláři, využijte naší nabídky na okamžitý výkup bez zapojení realitky.

Prodej bez realitky

Okamžitý výkup nemovitostí

Výkup nemovitostí s nájmem

Nabízíme výkup vaší nemovitosti s možností nájmu, aniž byste se museli stěhovat.

 • Neplatíte provize RK
 • Peníze do 2 dnů
 • Nevadí exekuce
 • Bez stěhování s nájmem

Často kladené dotazy (FAQ)

V této sekci najdete časté odpovědi na nejčastěji dotazy ohledně exekucí na účet.

Ano, v situacích, kdy dluh vznikl během manželství a je součástí společného jmění manželů. Manželé odpovídají za dluhy společně, proto může být účet manžela/ky postižen exekucí. Pokud však dluh vznikl před sňatkem nebo není součástí společného jmění, manžel/ka může požádat o zastavení exekuce na svůj účet.

Ne, peníze uložené na účtu dítěte jsou chráněny, protože patří dítěti, a ne jeho rodičům. Výjimkou je situace, kdy by dítě samo bylo dlužníkem.

Exekutoři mají svou pravomoc omezenou na území České republiky, takže přímé provedení exekuce na zahraniční účet není standardně možné. Avšak díky mezinárodní spolupráci a existenci evropského exekučního titulu může být exekuce na zahraniční účet za určitých okolností realizovatelná.

Exekuce na účet je právní krok, při kterém soudní exekutor nařizuje bankovnímu ústavu dočasně zablokovat finanční prostředky na účtu dlužníka. Cílem je zajistit, že peníze na účtu budou použity k splacení dluhu vůči věřiteli.